JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
SON DAKİKA

reklam

Karasu Limanı’ndan ilk ihracat ABD’ye


reklam
Bu haber 24 Ocak 2017 - 21:21 'de eklendi ve 154 views kez görüntülendi.

Ka­ra­su Li­ma­nı’ndan ilk ih­ra­cat ger­çek­le­şi­yor. Gazi Metal Te­sis­le­ri’nde üre­ti­len 8 bin ton sac Pa­na­ma ban­dı­ra­lı Cielo Di Tokyo is­imli ge­miy­le Ame­ri­ka Birleşik Devletleri’ne gön­de­ri­ldi.

Gazi Metal’in ilk ihraç ürünü sacını yük­le­yecek Pa­na­ma ban­dı­ra­lı 22 bin 718 gros­ton­luk180 metre uzun­lu­ğun­da­ki Cielo Di Tokyo ka­yıt­la­ra Ka­ra­su’dan ihraç malı yük­le­yen gemi ola­rak ge­çti.
Li­ma­nın ge­çi­ci ola­rak hiz­me­te açıl­ma­sıy­la ana men­di­re­ğin ‘müz­var’ tabir edi­len nok­ta­sın­dan içe­ri­ye giriş yapan gemi için Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan ‘güm­rük ka­pı­sın­dan gir­di­ği’ şek­lin­de rapor tu­tul­du. Bu rapor aynı za­man­da Ka­ra­su Li­ma­nı’nın res­men iş­let­me­ye alın­dı­ğı­nı bel­ge­li­yor.
Liman Mü­dü­rü Gök­çen Erdem, “Bu ya­tı­rım il­çe­mi­ze ve Tür­ki­ye’ye ha­yır­lı olsun” dedi.

 

Hits: 526


reklam